200 razy w roku bazylikę zalewa woda. Jest pomysł, jak temu zaradzić

PAP |

publikacja 20.10.2016 07:25

W Wenecji pojawiła się nadzieja na to, że tzw. wysoka woda przestanie wdzierać się do bazyliki św. Marka. W świątyni liczącej prawie tysiąc lat woda zalewa posadzkę co najmniej dwieście razy w roku.

200 razy w roku bazylikę zalewa woda. Jest pomysł, jak temu zaradzić Radomil / CC 3.0 Bazylika św. Marka

Realizacja projektu, który sprawi, że do bazyliki na placu Świętego Marka będzie można wejść suchą nogą, ma kosztować około miliona euro. Jak się zauważa, to niewielka suma w porównaniu z innymi pomysłami zatamowania wody na jej progu, zwłaszcza wobec 6 miliardów euro, kwoty, która ma być wydatkowana na system stawianych obecnie w Wenecji wielkich ruchomych zapór MOSE.

Ale i one, jak się okazuje, nie zatrzymają wody na progu bazyliki. Po 2018 roku, od kiedy te bariery mają regulować poziom i napływ wody, najdelikatniejsza część historycznej budowli, czyli marmurowa wielobarwna posadzka w przedsionku, będzie dalej zalewana, nawet w przypadku mniejszego przypływu czy ulewnego deszczu. To dlatego, że ten fragment architektoniczny jest położony najniżej na całym placu.

W rezultacie woda w przedsionku stoi tam przez ponad 900 godzin w roku i trzeba chodzić po stojących zawsze w pogotowiu podestach - przypominają eksperci. Zauważają, że nowe zapory nie będą działać w przypadku niższego poziomu tzw. acqua alta.

Nigdy dotąd nie udało się stworzyć skutecznego programu ochrony wejścia do zabytkowej bazyliki. Obecnie nadzieję daje projekt kierownika technicznego świątyni i jej zarządcy. Zaproponowali oni instalację zaworów, które uniemożliwiłyby napływ wody do środka ze studzienek znajdujących się na zewnątrz i zatrzymałyby powstające wtedy kanały wodne.

To prosty projekt, możliwy do realizacji w ciągu dwóch lat - zapewniają jego autorzy. Ujawnili oni, że w ostatnich tygodniach eksperymentalnie sprawdzali skuteczność tej metody i uzyskali pierwsze pozytywne efekty.