Pytanie o dofinansowanie?

publikacja 16.09.2016 08:20

Jestem proboszczem ponadstuletniego kościoła, który został uznany za zabytkowy. Czy jest jakaś możliwość starania się o unijną dotację na remont elewacji świątyni?

Pytanie o dofinansowanie? Andreas Wienemann / CC 2.0 Zabytkowe budynki, w tym obiekty sakralne, mogą liczyć na wsparcie ze środków unijnych

Na pytanie odpowiada ekspert Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich:

- Zabytkowe budynki, w tym obiekty sakralne, mogą liczyć na wsparcie ze środków unijnych. Przygotowywany projekt, aby mieć większe szanse na dofinansowanie, powinien jednak być bardziej rozbudowany. Warto, aby wiązał się nie tylko z elewacją świątyni, ale także np. z zabezpieczeniem zabytkowego obiektu, renowacją czy konserwacją oraz z udostępnieniem go zwiedzającym. Środki unijne na takie projekty zostały zaplanowane w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz w programach regionalnych każdego z województw

Program Infrastruktura i Środowisko wspiera przede wszystkim zabytki o dużym, ponadregionalnym znaczeniu. Należą do nich w szczególności obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz te uznane przez prezydenta RP za pomniki historii. Środki mogą być przeznaczone na ochronę, zachowanie i udostępnienie zabytkowych obiektów, a także ich renowację wraz z otoczeniem.

Programy regionalne finansują podobne działania. W tym przypadku chodzi jednak w szczególności o wsparcie zabytków o charakterze regionalnym. Będzie można uzyskać dofinansowanie na ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów.

W planowaniu projektu związanego z ochroną zabytków należy zwrócić uwagę na kilka ważnych zasad. Po pierwsze dofinansowany obiekt musi znajdować się w rejestrze lub ewidencji zabytków. Z tego wynika też konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków na wszystkie podejmowane działania. Poza tym należy pamiętać, że ważnym elementem projektu powinno być zapewnienie (o ile to możliwe) dostępu mieszkańców i turystów do zabytku. Ważne jest także dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski o dofinansowanie w tym obszarze można składać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl) – w przypadku starania się o dofinansowanie w Programie Infrastruktura i Środowisko. W przypadku programów regionalnych należy kontaktować się z urzędem marszałkowskim danego województwa (adresy programów regionalnych znajdują się na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”).