Australia: obchody Niedzieli Morza

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 11.07.2016 17:32

Niedzielę Morza obchodzono 10 lipca na całym świecie w kontekście Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Szczególnym dniem modlitw w intencjach ludzi morza oraz ich rodzin była ona w Australii.

Australia: obchody Niedzieli Morza Roman Koszowski /Foto Gość Niedzielę Morza obchodzono 10 lipca na całym świecie w kontekście Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

Dzień ten był okazją do przypomnienia działalności Apostolstwa Ludzi Morza, którego głównym zadaniem jest posługa sakramentalna i praca duszpasterska w większości portów morskich całej Australii. Apostolstwo to powstało w Melbourne w 1902 r. Obecnie prowadzone jest przez 15 kapelanów i 164 woluntariuszy. Podczas wczorajszych obchodów Niedzieli Morza w Melbourne tamtejszy biskup obrządku syromalabarskiego Bosco Puthur zachęcał wiernych do dalszego wspierania materialnego działalności tego duszpasterstwa. Podkreślił, jak ważną spełnia ono rolę w życiu marynarzy, rybaków i wszystkich ludzi związanych z pracą na morzu. Dziękował też kapelanom i wolontariuszom za ich dotychczasową ofiarną pracę.

TAGI: