Nieznane bogactwo

Joanna M. Kociszewska

publikacja 21.06.2016 12:30

W teologii w ostatnim stuleciu działo się - i nadal dzieje - bardzo wiele.

Nieznane bogactwo e.wydawnictwowam.pl Andrzej Napiórkowski OSPPE: "Teologie XX i XXI w."

- To, co dokonało się w przestrzeni Kościoła i w teologii w XX w. oraz ma miejsce na początku wieku XXI trudno wprost ogarnąć i wypowiedzieć - pisze w pierwszych słowach wstępu autor, o. Andrzej Napiórkowski OSPPE. - Chodzi tu zarówno o treść tych zmian, jak i dalekosiężne skutki - dodaje.

Książka "Teologie XX i XXI w.:, wydana nakładem wydawnictwa WAM, to próba takiego ogarnięcia. W teologii w ostatnim stuleciu działo się - i nadal dzieje - bardzo wiele. Tak wiele, że o wielu z tych prądów w ogóle nie wiemy, a jeśli coś słyszeliśmy, to być może bardzo niedokładnie. Co ważne, a co być może nam - jako Europejczykom - nieco umyka: Kościół to coraz bardziej rzeczywistość pozaeuropejska. Rozwój Kościoła oznacza też rozwój teologii. Afrykańskiej. Azjatyckiej...

Monografia, jak zresztą przyznaje autor, nie wyczerpuje tematu. Niemniej i tak zakres jest imponujący. To bogactwo myśli jest aktualnie weryfikowane, pogłębiane lub odrzucane przez Kościół. O tym również pamiętać sięgając do monografii. Autor nie pomija tych prądów teologicznych, które budzą wątpliwości. Warto je poznać, choćby miały zostać odrzucone. W końcu wszystkie stanowiły próbę przybliżenia współczesnemu człowiekowi dóbr duchowych zawartych w Kościele.

Fascynująca, choć niełatwa lektura. Polecam.

O. Andrzej Napiórkowski OSPPE: Teologie XX i XXI w. Wydawnictwo WAM.