Każdy głos się liczy

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 14.06.2016 17:16

Biskupi Irlandii Północnej o referendum w sprawie Brexitu.

Każdy głos się liczy Henryk Przondziono /Foto Gość Dublin, Irlandia

W Wielkiej Brytanii nie milkną komentarze przed zaplanowanym na 23 czerwca referendum w sprawie wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Biskupi wchodzącej w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandii Północnej zachęcają katolików do wzięcia udziału w głosowaniu w sposób odpowiedzialny. „Każdy głos się liczy i jest to okazja, by pokazać nasze stanowisko w sprawie przyszłości Irlandii Północnej w Europie i we wspólnocie międzynarodowej” – czytamy w specjalnym oświadczeniu tamtejszego episkopatu.

Biskupi podkreślają, że niezależnie od oceny procesu integracji gospodarczej i unifikacji politycznej ważne jest, by nie zapominać o ideach, które przyświecały „ojcom założycielom” jednoczącej się Europy. Trzeba także pamiętać o tym, że podstawowe wartości Unii są zgodne z katolicką nauką społeczną. Dotyczy to zarówno wyraźnego zaangażowania w obronę godności człowieka, jak też zasad solidarności i pomocniczości, które pozwoliły w ostatnich dziesięcioleciach na „pokojową i skuteczną integrację i współistnienie między narodami z ich odmienną historią i kulturą”. Te zdobycze wydaję się być niepodważalne.

Hierarchowie wskazują także na możliwości, które stworzyła Unia w zakresie promocji pokoju, rozwoju gospodarczego, wymiany handlowej czy zwiększenia świadomości ochrony środowiska dla wspólnego dobra całej planety. Oświadczenie biskupów przypomina również o roli Unii w procesie stabilizacji i pojednania w Irlandii Północnej oraz normalizacji stosunków między Londynem a Dublinem.