Trudności przed Wielkim Soborem Prawosławia

jk /Radio Watykańskie

publikacja 13.06.2016 17:30

Status Soboru na Krecie utracił znaczenie powszechności, gdyż zabraknie na nim przynajmniej czterech Kościołów prawosławnych.

Trudności przed Wielkim Soborem Prawosławia Henryk Przondziono /Foto Gość Uczestnictwa w Świętym i Wielkim Soborze Prawosławia odmawia m.in. Cerkiew gruzińska. Na zdjęciu: Tbilisi. Największa katedra Kaukazu

Cztery Kościoły prawosławne odmawiają uczestnictwa w Świętym i Wielkim Soborze Prawosławia zwołanym na Krecie w dniach od 18 do 27 czerwca. Do bułgarskiego i antiocheńskiego dołączyły w ubiegłym tygodniu gruziński i serbski.

Według rzecznika patriarchatu moskiewskiego Władimira Legojdy w projektach dokumentów soborowych zabrakło tematów nurtujących lokalne Kościoły prawosławne. Zdaniem Władimira Legojdy sześć tematów wniesionych do omówienia na Soborze niestety nie wyczerpuje bardzo ważnych problemów nurtujących lokalne Kościoły prawosławne. Np. zamiast omawiania praktyk postnych powinno się omówić problem prześladowania chrześcijan w świecie.

Pół wieku temu, kiedy rozpoczęły się starania o zwołanie Powszechnego Soboru Prawosławia, wysuwano około stu tematów do omówienia i jedynie patriarchat moskiewski przygotował projekty dokumentów związane z nimi wszystkimi. Niestety, w przygotowaniach Soboru ilość tematów do omówienia stopniała do sześciu. 

Do proponowanego przez patriarchat moskiewski spotkania przedsoborowego w celu rozwiązania spornych problemów nie doszło z powodu braku zainteresowania ze strony koordynującego przygotowania do Soboru patriarchatu Konstantynopola.