Zapewnić godną pracę młodym pokoleniom

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 06.06.2016 23:15

Watykan na forum ONZ.

Zapewnić godną pracę młodym pokoleniom HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ

„Pracownicy ze swymi rodzinami i społecznościami winni zajmować centralne miejsce w przyszłej polityce zrównoważonego rozwoju i godnej pracy”. Podkreślił to 2 czerwca w Genewie abp Ivan Jurkovicz, który jest tam od niedawna stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ i innych organizacjach międzynarodowych.

Słoweński duchowny wystąpił na 105. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która przygotowuje się do obchodów swego stulecia. Za Papieżem Franciszkiem zwrócił uwagę, że obecnie świat przeżywa nie tyle „dwa odrębne kryzysy, jeden środowiskowy, a drugi społeczny”, co „jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny”. Zatem „wytyczne dotyczące rozwiązania wymagają zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę” („Laudato si’”, 139).

W tym kontekście przedstawiciel Watykanu w ONZ w Genewie zaapelował o konieczność zagwarantowania godnej i dobrze płatnej pracy, szczególnie ludziom młodym, których miliony na całym świecie borykają się z problemem bezrobocia. Przestrzegł za Papieżem, że nie można z tego powodu dopuścić do utraty całej generacji młodych ludzi.

Abp Jurkovicz odniósł się także negatywnie do ekonomii ukierunkowanej jedynie na profity i spekulacje. Dodał, powołując się na opinię Franciszka, że nowoczesne technologie, wprowadzane do produkcji, mają tworzyć miejsca pracy, a nie je likwidować. Winna temu służyć także szerząca się w produkcji globalizacja.