Wobec uchodźców rozsądek i solidarność

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 17.03.2016 18:10

Kilka organizacji zrzeszających europejskie Kościoły wezwało, aby „państwa europejskie dotrzymały swoich przyrzeczeń i wypełniły zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego”.

Wobec uchodźców rozsądek i solidarność NAKE BATEV /PAP/EPA Kryzys uchodźczy jest wyzwaniem dla Unii Europejskiej i krajów sąsiednich, co wymaga szerokiej współpracy, zwłaszcza z państwami leżącymi na granicy Unii - napisali przedstawiciele europejskich Kościołów

W związku z odbywającym się dziś w Brukseli posiedzeniem Rady Europy, które ma się zająć sprawą uchodźców, kilka organizacji zrzeszających europejskie Kościoły, w tym Konferencja Kościołów Europy (a także Eurodiaconia, EU-cord, Act Alliance, Kościelna Komisja do spraw migrantów w Europie), wezwało, aby „państwa europejskie dotrzymały swoich przyrzeczeń i wypełniły zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego”. Zaapelowano o „wzmocnienie pomocy dla ludzi w rejonie śródziemnomorskim, a równocześnie stworzenie bezpiecznych i legalnych korytarzy humanitarnych dla uchodźców, jak też udzielanie odpowiedniego wsparcia tym, którzy już przybyli do Europy”.

Przedstawiciele europejskich Kościołów wskazali, że przy przyjmowaniu uchodźców trzeba zwrócić szczególną uwagę na priorytet łączenia rodzin, dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji oraz pomoc w uzyskaniu pracy. „Kryzys uchodźczy jest wyzwaniem dla Unii Europejskiej i krajów sąsiednich, co wymaga szerokiej współpracy, zwłaszcza z państwami leżącymi na granicy Unii”. Ważna jest również współpraca z Turcją, co nie może jednak oznaczać zamknięcia drzwi dla imigrantów z Afganistanu i Erytrei, a tym bardziej zbiorowych deportacji. Mając świadomość złożoności problemu i różnych kontrowersji, należy rozwijać system bardziej uporządkowany, nie zapominając jednak o tym, że Europa powinna pozostać solidarną wobec tych, którzy mają prawo prosić o azyl.

TAGI: