Pół roku i jeden dzień do ŚDM

mk /BP ŚDM

publikacja 25.01.2016 12:11

Do tej pory na wydarzenie zarejestrowało się już ponad 560 tys. osób.

Pół roku i jeden dzień do ŚDM Miłosz Kluba /Foto Gość Pomnik ŚDM na rondzie Światowych Dni Młodzieży w Brzegach (gmina Wieliczka), tuż obok Campus Misericordiae

Do 22 stycznia było to 564.060 osób z 157 krajów świata (3029 grupy). Oprócz polskich grup, najwięcej osób zarejestrowało się z Włoch - 83.010, Francji - 39.508, Hiszpanii - 32.142. Natomiast 58.086 osób zarejestrowało się w grupach międzynarodowych.

Część grup przeszła już do kolejnej fazy, gdzie wybierają typ preferowanego pakietu pielgrzyma, a co za tym idzie - świadczeń, z jakich chciałyby skorzystać podczas pobytu w Krakowie (zakwaterowanie, wyżywienie).

Wśród pielgrzymów, którzy w lipcu przyjadą do Krakowa, będą także osoby niepełnosprawne - o to, by każda z nich mogła swobodnie uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach ŚDM dba działający w ramach komitetu organizacyjnego specjalny zespół. Na Błoniach oraz na Campus Misericordiae dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów będą przygotowane specjalne sektory, odpowiednio przystosowane dla pielgrzymów z różnymi niepełnosprawnościami - niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, głuchych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne będą mogły też uczestniczyć - wraz ze swoją grupą - w wydarzeniach we wszystkich pozostałych sektorach. Nie będzie oddzielnych katechez dla osób niepełnosprawnych - będą one uczestniczyć w katechezach przeznaczonych dla danej grupy językowej. W miejscu katechez będzie sprawowana Eucharystia, w której będą mogły brać udział osoby niepełnosprawne, a w strefach pojednania będą przygotowane konfesjonały dostosowane do ich potrzeb.

Również w programie o charakterze kulturalnym, przygotowywanym przez sekcję Festiwalu Młodych, jest przewidziany udział artystów o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Zgłoszenia i pytania należy kierować do sekcji Festiwalu Młodych (więcej na: krakow2016.com).

Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami rejestrują się jako pielgrzymi przez oficjalny system rejestracyjny. Zaznaczają w nim, że są osobami niepełnosprawnymi lub grupą, w której są osoby niepełnosprawne. Wówczas po wybraniu tej opcji w formularzu rejestracyjnym ukażą się zapytania umożliwiające rejestrację i ułatwiające udział w ŚDM 2016 w Krakowie.

Jeśli chodzi o udogodnienia w zakwaterowaniu i komunikacji, osoby niepełnosprawne, znajdujące się w poszczególnych grupach, jak i zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych będą przydzielane na noclegi do miejsc dla nich przystosowanych. Osoby niepełnosprawne nie będą oddzielane od swoich grup na noclegi. Dla osób o szczególnym stopniu niepełnosprawności, zwłaszcza na wózkach oraz tworzących jedną grupę osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będą przygotowane specjalne miejsca zakwaterowania w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, przystosowane dla tych pielgrzymów.

Zapewniony zostanie odpowiedni transport do sektorów dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Wszystkie osoby niepełnosprawne będą mogły przemieszczać się odpowiednio przystosowanym transportem publicznym z pomocą członków swojej grupy. Konkretne potrzeby osób niepełnosprawnych dot. zakwaterowania i transportu należy zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy w systemie rejestracji.

Pomocą wszystkim pielgrzymom będą służyli także wolontariusze, których rekrutacja trwa. Dotychczas chęć takiego zaangażowania zgłosiło ok. 8 tys. osób. Zrekrutowano już ok. 1500 młodych z Polski i zagranicy oraz 3 tys. działających w parafialnych komitetach organizacyjnych w archidiecezji krakowskiej.

Dokładnie pół roku przed Światowymi Dniami Młodzieży - 26 stycznia - Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 będzie modlił się za młodych całego świata oraz o łaski na czas ostatnich miesięcy przygotowań do ŚDM.

Mszy św. o godz. 8.15 w kościele św. Andrzeja w Krakowie (ul.Grodzka) będzie przewodniczył koordynator generalny ŚDM bp Damian Muskus OFM.