Chrzest, ewangeliczny fundament

gb

publikacja 29.11.2015 07:50

Biskup Andrzej Jeż rozpoczął w katedrze obchody Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy chrztu Polski.

Chrzest, ewangeliczny fundament Grzegorz Brożek /Foto Gość W czasie Mszy św. biskup tarnowski Andrzej Jeż przekazał księżom dziekanom świece jubileuszowe

Uroczystość rozpoczęcia Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy chrztu Polski odbyła się 28 listopada w tarnowskiej katedrze. Biskup tarnowski przewodniczył najpierw uroczystym nieszporom, a po nich odprawił Eucharystię, podczas której przekazał księżom dziekanom świece jubileuszowe - główny znak obchodzonego czasu. Tę Mszę św. koncelebrowało ponad 80 kapłanów z diecezji.

- Św. Jan Paweł II w 1979 roku na Błoniach krakowskich wzywał nas, Polaków, abyśmy to dziedzictwo, któremu na imię Polska, dziedzictwo, którego nie sposób zrozumieć bez Chrystusa, na nowo przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Przywołuję te słowa jako zachętę do modlitwy wdzięczności za dar sakramentu chrztu, w którym wszystko  się zaczęło, ale i jako wezwanie do ufnej prośby, aby ten dar cały czas kształtował życie każdego z nas - mówił we wprowadzeniu do Mszy św. kustosz katedry ks. prał. Adam Nita. Przedstawiciele parafii katedralnej złożyli zaś, w imieniu całej wspólnoty, na ręce bp. Jeża kwiaty w związku z 6. rocznicą przyjęcia przez pasterza diecezji tarnowskiej sakry biskupiej.

- Uroczysty jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski otwiera szeroko przed nami drzwi do skarbnicy dziejów naszego narodu - dziejów po wielokroć pisanych z Chrystusem i dzięki Jego łasce. (...) Bez tego ewangelicznego fundamentu nie byłby możliwy dzisiejszy obraz Polski i Polaków, jej kulturowego i religijnego dziedzictwa, które wyznacza naszą tożsamość pośród innych ludów i narodów - mówił w homilii bp Andrzej. Przypomniał także to, co chrześcijaństwo ofiarowało Polsce. - Nade wszystko przyniosło naszej ojczyźnie Chrystusa i Jego Ewangelię. (...) Chrześcijaństwo zhumanizowało świat, dało najwznioślejszą etykę i zasady moralne, tchnęło też duszę w życie społeczne - wyliczał kaznodzieja.

Co mamy zrobić z rozpoczętym rokiem? - Można w tym kontekście odwołać się do tego, co zostało zawarte w „Ślubach Narodu Polskiego”, spisanych przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. W przyszłym roku 26 sierpnia minie 60 lat od tego pamiętnego wydarzenia, kiedy na Jasnej Górze ponad milion zgromadzonych Polaków złożyło rotę ślubowania. Te przyrzeczenia to ciągle aktualny program, zarówno na Rok Jubileuszowy, jak i na każdy kolejny rok naszego życia, a także na kolejne etapy dziejów naszego narodu - dodał bp Jeż.