Przedsynodalna narada biskupów

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 25.05.2015 20:43

Episkopaty Niemiec, Szwajcarii i Francji wspólnie przygotowują się do jesiennego Synodu Biskupów o rodzinie.

Dziś w Rzymie odbywa się jednodniowa narada, w której uczestniczą przedstawiciele biskupów i teolodzy, w sumie 50 osób.

Temat spotkania to sytuacja osób rozwiedzionych żyjących w nowym związku i stosunek Kościoła do homoseksualistów. Pochopne deklaracje niektórych biskupów z tych krajów rozbudziły nieuzasadnione oczekiwania na zmianę katolickiego nauczania we wspomnianych kwestiach. Również w dzisiejszej naradzie uczestniczą teolodzy, którzy otwarcie kontestują nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i ludzkiej płciowości.

Narada odbywa się za drzwiami zamkniętymi i ma charakter bardzo dyskretny. Została zwołana z inicjatywy przewodniczących episkopatów, ale, jak piszą francuskie media, niektórzy biskupi nie zostali o tym w ogóle poinformowani.