Caritas o Kościele ubogim dla ubogich

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 15.05.2015 23:15

Trwające w Rzymie Zgromadzenie Plenarne Caritas Internationalis kontynuuje obrady w grupach roboczych. Omawiają one istotne kwestie związane z funkcjonowaniem konfederacji, ale również analizują główne obszary wspólnych działań organizacji w świecie.

 14 maja wybrano nowego przewodniczącego Caritas Internationalis. Został nim arcybiskup Manilii kard. Luis Antonio Gokim Tagle, który zastąpił na tym stanowisku kard. Oscara Andresa Rodrigueza Maradiagę SDB.

„Wybór ten jest bardzo dobry, ponieważ kardynał był rektorem seminarium, pracował w duszpasterstwie, potem posługiwał jako arcybiskup. Filipiny to kraj, który przeżywa bardzo dużo nieszczęść, klęsk żywiołowych. To też spowoduje, że będzie on lepiej rozumiał, by Kościół ubogi był dla ubogich” – skomentował ten wybór dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz.

„Na samym Zgromadzeniu spotkania grup tematycznych dotyczą różnych problemów, m.in. zmian klimatycznych, miejsca Caritas w sercu Kościoła, rodziny i jej roli w społeczeństwie, problemów zdrowia, pomocy humanitarnej czy migrantów, bo to jest w tej chwili temat bardzo ważny. Wiemy, jak wielu migrantów ucieka ze swych krajów i traci przy życie. Rozmawiano także o wzmocnieniu konfederacji Caritas. Widzimy zatem, jakie są problemy w krajach Afryki, Azji czy Europy. Ale wszyscy podkreślają problem wyżywienia, nie tylko w krajach ubogich, ale także w takich, jak Stany Zjednoczone czy państwa Europy” – powiedział ks. Subocz.