Zwerbować księdza

Piotr Litka


GN 02/2015 |

publikacja 08.01.2015 00:15

Służba Bezpieczeństwa nie tylko inwigilowała ks. Jerzego Popiełuszkę, ale również próbowała go zwerbować na tajnego współpracownika. 


Ks. Jerzy Popiełuszko przed domem swej ciotki w Pittsburghu (USA). Jego starania o paszport stały się dla SB okazją do bezskutecznych prób zwerbowania księdza archiwum Marka Popieluszki /FOTONOVA/east news Ks. Jerzy Popiełuszko przed domem swej ciotki w Pittsburghu (USA). Jego starania o paszport stały się dla SB okazją do bezskutecznych prób zwerbowania księdza

W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się tzw. wypisy ewidencyjne, zawierające informacje związane z planowanym werbunkiem kapelana „Solidarności” w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Dokładnie 25 marca 1974 roku ks. Jerzy Popiełuszko, będący w tym czasie wikarym w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ząbkach pod Warszawą, został „operacyjnie zabezpieczony” pod numerem 27560 przez zajmujący się Kościołem pion IV Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Wołominie. Ponad dwa tygodnie później „charakter zainteresowania” – jak określano to w żargonie esbeckim – uległ zmianie i ksiądz Jerzy został kandydatem na TW. 
Co to oznaczało w praktyce? Według podręcznika wydanego przez Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW autorstwa Pawła Dutkiewicza i Kazimierza Kality „pozyskanie” kandydata na TW miało przebiegać w dłuższym czasie.

Miał to być „proces intelektualnego (racjonalnego) i emocjonalnego oddziaływania pracownika operacyjnego na osoby wytypowane podczas doboru w celu skłonienia ich do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i kształtowania pozytywnego stosunku do zlecanych im zadań operacyjnych”. Jedynym sposobem, by się to udało – jak pisali autorzy esbeckiego podręcznika – „jest rozmowa operacyjna, którą określamy jako rozmowę pozyskaniową.” Najprawdopodobniej ks. Jerzy odbył taką rozmowę lub też rozmowy podczas kolejnych starań o paszport, czyli zastosowano wobec niego „kombinację operacyjną”. Rozmowy z funkcjonariuszami SB mogły dotyczyć celu wyjazdu zagranicznego. Mogły też być związane z sytuacją w kraju lub w parafii, ocenami władzy, a nawet motoryzacji... Nazywano je „tematami rezonansowymi”, czyli takimi, które na pewno wywołają reakcję rozmówcy. Ksiądz Jerzy o charakterze tych rozmów mógł nic nie wiedzieć. Paszport zaś był „elementem lojalizacyjnym” kandydata na TW. 
30 czerwca 1975 materiały dotyczące ks. Jerzego przerejestrowano i przez centralę, czyli Wydział „C”, przekazano z Wołomina do Wydziału IV Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie. 20 września 1975 w dzienniku ewidencyjnym KSMO pod numerem 13594 zarejestrowano teczkę ks. Popiełuszki – kandydata na TW. 


Niebezpieczne rozmowy


Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jako jeszcze nieznany ze swej opozycyjnej działalności kapłan, bez problemu uzyskiwał zezwolenia na wyjazdy wakacyjne. I tak latem 1974 z rodziną Klimków (parafianie z Ząbek pod Warszawą) i ks. Zdzisławem Gniazdowskim zwiedził Drezno, Torgau i Berlin Wschodni. Dwa lata później pojechał do swojej ciotki Mary Kalinowski do USA. Był wtedy także w Kanadzie. Z relacji znajomych wiadomo, że wiosną 1978 roku planował dotrzeć na Wybrzeże Kości Słoniowej. Do wyjazdu jednak nie doszło. Za to latem 1978 r. zwiedził kilka krajów europejskich: Austrię, Jugosławię, Bułgarię i Czechosłowację.
Sytuacja kapłanów w PRL chcących otrzymać paszport i wyjechać poza granice kraju zmieniła się po wyborze na papieża kardynała Karola Wojtyły. To właśnie po 16 października 1978 roku każdy wyjazd osoby duchownej z PRL, zwłaszcza do Rzymu i Watykanu, był szczególnie monitorowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Jeden element bezpieka wykorzystywała w sposób mistrzowski, choć nie wszyscy mu ulegali. Kiedy jakiś ksiądz, zakonnik lub zakonnica otrzymywali propozycję wyjazdu do Rzymu na studia, stypendium, a nawet parodniową pielgrzymkę, próbowano wówczas umówić się z nimi na spotkanie nieoficjalne, poza urzędem. Były to kawiarnie, restauracje i mieszkania prywatne. Zazwyczaj taki kontakt nie kończył się na pierwszej rozmowie i na przyznaniu paszportu. Były następne spotkania, rozmowy, czasami drobne upominki kupowane z kasy tzw. Funduszu Operacyjnego. Bardzo często prowadziło to niejedną nieostrożną osobę do współpracy z bezpieką. Grano też na „nutce patriotycznej”. Proponowano w zamian za paszport tylko sporządzenie własnoręcznie lub też przez funkcjonariusza po powrocie do kraju raportu z tego, co wydarzyło się za granicą, komu się „władza ludowa” nie podoba i co kto mówił – zwłaszcza w rozmowach prywatnych. Próbowano też w ten sposób lokować „swoich ludzi” w otoczeniu Jana Pawła II.
Ksiądz Popiełuszko do Rzymu się wtedy nie wybierał. W 1979 ponownie odwiedził przyjaciół w Czechosłowacji, był też w Wiedniu i Budapeszcie. Tuż przed sierpniem 1980 roku odwiedził ponownie Stany Zjednoczone. Migawki z tej podróży zachowały się w jego pośmiertnie wydanych „Zapiskach”. I można śmiało powiedzieć, że były to jego ostatnie beztroskie wakacje.


Wróg numer 1 odmawia współpracy


Już po 13 grudnia 1981 ks. Popiełuszko stał się osobą publicznie znaną, najpierw w Warszawie, a później w całej Polsce. 4 maja 1982 roku teczkę ks. Popiełuszki – kandydata na TW – zdjęto z ewidencji „z powodu odmowy współpracy”. Za tą krótką frazą mogła się kryć zarówno nieudana „rozmowa pozyskaniowa”, jak i wyłącznie postawa wobec systemu osoby będącej kandydatem na TW. Wkrótce potem na plebanii warszawskiego kościoła św. Stanisława Kostki, gdzie ks. Jerzy był rezydentem, założono podsłuch pokojowy, a samego księdza od 2 września 1982 roku zaczęto rozpracowywać w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (w skrócie SOR) o kryptonimie „Popiel”. 
W połowie sierpnia 1982 r. ks. Jerzy złożył wniosek o wydanie paszportu. Planował jechać do Rzymu na kanonizację Maksymiliana Kolbego – jednego ze swoich ulubionych polskich świętych, którym fascynował się od dzieciństwa. Uroczystość zaplanowano w Watykanie na niedzielę 10 października 1982 r. Księdzu Popiełuszce odmówiono paszportu. Wpis w zachowanym dokumencie z 26 sierpnia 1982 roku usprawiedliwia tę decyzję: [Popiełuszko] „utrzymuje ścisły kontakt z elementem antysocjalistycznym i byłymi działaczami NSZZ »Solidarność«. Organizuje bez wymaganego zezwolenia uroczystości kościelne o charakterze politycznym godzącym w zasady ustrojowe PRL”. 


To był czas, kiedy ksiądz Popiełuszko stawał się wrogiem numer 1 władz PRL. Wystarczy przypomnieć, że zaledwie miesiąc przed datą zastrzeżenia wyjazdu za granicę na początku Mszy św. za ojczyznę (25 lipca 1982) odczytał słynny list internowanych z Białołęki. W tym samym dniu w obawie przed aresztowaniem (prawdopodobnie była to dezinformacja ze strony SB, przekazana księdzu Jerzemu za pośrednictwem jednego z biskupów) zrezygnował z wygłoszenia homilii, a jesienią 1982 roku ostatecznie nie pojechał do Włoch. 


Jeżeli ksiądz Prymas zdecyduje


Nieżyjący już prymas kardynał Józef Glemp, wspominając ostatnie miesiące życia ks. Popiełuszki, wiele razy opowiadał o pewnym epizodzie związanym z próbą „wymuszenia” na władzach kościelnych decyzji o wysłaniu ks. Popiełuszki na studia „w zakresie nauki społecznej Kościoła” do Rzymu. Inicjatywa miała wyjść od hutników, którzy obawiali się o życie ks. Jerzego, jeśli pozostanie w kraju. List w tej sprawie został napisany 26 lipca 1984 roku. Wkrótce doręczono go arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu – ówczesnemu sekretarzowi Episkopatu Polski. 
W poniedziałek 9 października 1984 roku arcybiskup, w odpowiedzi na ostre zarzuty generała Zenona Płatka [dyrektora zajmującego się Kościołem IV Departamentu MSW] dotyczące „eskalowania przez ks. Popiełuszkę wystąpień antypaństwowych”, odpowiedział, że rozmawiał z autorami listu, a przed tygodniem z samym zainteresowanym. „Ks. Jerzy jeszcze się waha – mówił Płatkowi arcybiskup Dąbrowski – ale oświadczył mi, że jeżeli ks. Prymas zdecyduje, pojedzie [do Rzymu]. Przestańcie więc demonizować ks. Popiełuszkę i dokuczać mu”.
Ksiądz prymas Glemp decyzji o wyjeździe ks. Jerzego do Rzymu nie podjął. Obawiał się oskarżeń o współpracę z reżimem. Wiele lat później publicznie przeprosił za to, że być może nie uratował w ten sposób życia kapelanowi „Solidarności”.
Czy wyjazd ks. Jerzego do Rzymu mógł być dla bezpieki czymś ważnym? Tak, ale tylko pod jednym warunkiem: jeśli wyjazd taki zostałby wykorzystany propagandowo jako ucieczka „wroga systemu” i tchórzliwe zachowanie księdza, który zostawia swoich parafian i robotników, a sam wyjeżdża za granicę. Było jednak wiadomo, że ks. Jerzy zwalcza reżim i w zamian za obietnicę wyjazdu z kraju nie zdradzi ludzi, którzy mu zaufali i nie przyjmie wątpliwego mirażu naukowej lub też kościelnej kariery w bezpośrednim otoczeniu Jana Pawła II. Co mogłoby go przekonać? Wyłącznie – jak mówił jeden z oskarżonych w procesie toruńskim esbeków – zdarzenie „na granicy zawału”. A więc: porwanie, straszenie śmiercią czy może wreszcie nagranie wyznań skompromitowanego księdza i zdobycie w ten sposób tzw. kompromatu? Ale do tego wszystkiego należałoby księdza zmusić. Nigdy nie zrobiłby tego dobrowolnie. Być może śmierć uprowadzonego kapłana stanęła na przeszkodzie doprawdy szatańskiego pomysłu kombinacji operacyjnej, której bohaterem był „Popiel” lub „Sosna”, bo tak nazwali księdza Jerzego rozpracowujący go esbecy...


Donos Miecza


Pozostał jeszcze jeden ślad w raporcie tajnego współpracownika bezpieki o pseudonimie „Miecz”, czyli Tadeusza Stachnika, działacza KPN oraz pracownika NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, który 17 października 1984 r. (a więc na dwa dni przed uprowadzeniem księdza) swojemu oficerowi prowadzącemu przekazał informację na temat krótkiego półgodzinnego spotkania z ks. Jerzym. TW „Miecz” powiedział, że od ks. Popiełuszki usłyszał, iż „władze kościelne [do Rzymu] postanowiły go nie posyłać”. Wybrano więc wariant siłowy...
Zadziwia fakt, że zastrzeżenie wyjazdu za granicę księdzu Jerzemu anulowano dopiero 27 października 1988 roku, a więc cztery lata po jego męczeństwie. Rzecz niewytłumaczalna... Mogąca świadczyć o tym, że jakieś dokumenty z akt paszportowych księdza zniknęły być może dopiero po jego śmierci. Materiały z teczki ks. Jerzego Popiełuszki – kandydata na TW – zniszczono kilka miesięcy wcześniej, w maju 1988 roku.•
Podczas pisania tekstu korzystałem m.in. z zachowanych w archiwum IPN akt paszportowych księdza Jerzego Popiełuszki – sygn. IPN BU 1010/353149, informacji z katalogów IPN dostępnych w czytelniach Instytutu oraz książek: 
Ewa K. Czaczkowska i Tomasz Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004; Filip Musiał, Podręcznik bezpieki, Kraków 2007; Peter Raina, Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i Narodu, tom II, 1982–1989, Warszawa 1995 oraz Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki
(1982–1984), tom I, redakcja naukowa Joanna Mysiakowska, wstęp Jan Żaryn,
Warszawa 2009.