Ieały straciły wiarygodność

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 19.12.2014 21:49

Silvano Tomasi zabrał głos w Genewie na oenzetowskiej sesji w rocznicę przyjęcia przez Narody Zjednoczone Deklaracji o Prawie do Rozwoju.

Ieały straciły wiarygodność JRandomF, commons.wikimedia.org / CC-SA 3.0 Abp Silvano Tomasi

„Interesy narodowe, handel bronią, chciwość i żądza władzy skutecznie blokują wolę polityczną wielu państw, by naprawdę iść drogą sprawiedliwości i pokoju, wskazaną w dokumentach założycielskich ONZ. To dowód na to, że ideały równości i solidarności, które inspirowały Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz będące jej konsekwencją traktaty, straciły dla niektórych ludzi swą wiarygodność”. Tak uważa abp Silvano Tomasi, który zabrał głos w Genewie na oenzetowskiej sesji w rocznicę przyjęcia przez Narody Zjednoczone Deklaracji o Prawie do Rozwoju.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie przypomniał, że wiele punktów doktryny społecznej Kościoła zawartych jest w sformułowaniach Deklaracji. Chodzi tu na przykład o jedność pochodzenia i wspólny los rodziny ludzkiej, równą godność każdej osoby i każdej wspólnoty, powszechne przeznaczenie dóbr ziemi, integralny rozwój całego człowieka, osobę ludzka jako centrum każdej aktywności społecznej czy solidarność i pomocniczość jako zasady niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Wydaje się zatem, że zbieżność Deklaracji i nauczania Kościoła może być ważnym elementem podkreślającym godność każdej osoby.

W tym kontekście hierarcha wskazał, że dla postawienia człowieka w centrum świata i szukania dobra wspólnego rodziny ludzkiej konieczne jest wcielanie w życie zasad solidarności. „Solidarność to coś więcej niż tylko współczucie dla ofiar niesprawiedliwości i osób poszkodowanych. We właściwym znaczeniu i realizacji jest ona raczej zobowiązaniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów do wzajemnej współpracy w naszym zglobalizowanym świecie i do wspólnego usuwania przeszkód na drodze rozwoju” – podkreślił watykański dyplomata. Wyraził także nadzieję, że położenie nacisku na tę Deklarację będzie katalizatorem służącym właściwemu wdrażaniu zawartych w niej wyraźnych zasad działania dla dobra wspólnego i poprawy ludzkiego życia. „Wielostronne działania mogą stać się skuteczne i przeciwdziałać konsekwencjom aktualnych tragedii czy przedłużających się sytuacji nędzy” – powiedział abp Tomasi.

 

TAGI: