Kaznodzieja papieski: O św. Leonie Wielkim

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 04.04.2014 21:33

Św. Leon Wielki papież był tematem kolejnego piątkowego kazania wielkopostnego, którego Franciszek i jego współpracownicy z Kurii Rzymskiej wysłuchali rano w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater.

Kaznodzieja papieski o. Raniero Cantalamessa OFM Cap przedstawił nauczanie tego Doktora Kościoła z V wieku o Chrystusie jako prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku.