Homowychowanie szkodzi dzieciom

fk /stowarzyszeniefidesetratio.pl/niezalezna.pl

publikacja 30.01.2014 14:50

Homolobby w panice. Solidne badania naukowe potwierdzają: homoseksualizm jest "zaraźliwy" – przełomowy raport Regnerusa.

Homowychowanie szkodzi dzieciom Jakub Szymczuk /GN Badania prof. Regnerusa wykazały, że wychowanie dzieci w homozwiązku znacznie pogarsza ich szanse na normalne funkcjonowanie w życiu dorosłym

Mark Regnerus jest profesorem socjologii w University of Texas w Austin (USA). W 2012 roku opublikował wyniki swoich badań nad dorosłymi, którzy jako dzieci byli wychowywani przez pary homoseksualne. Jego raport, opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Social Science Research, wywołał popłoch lobby homoseksualnego. Wyniki badań jednoznacznie zaprzeczają dogmatom gejowsko-lesbijskich propagandzistów (np. z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, promującego homorodzicielstwo), którzy twierdzą m.in., że homoseksualizm jest wrodzony i wychowanie nie ma z nim związku.

Raport Regnerusa został poprzedzony rozpisaniem obszernej ankiety, opracowanej przez szereg specjalistów, zajmujących się badaniami nad rodziną. Jej adresatami byli ogólnie ludzie w wieku 18–39 lat, zaś obszarem badań były ich doświadczenia z okresu wzrastania w rodzinie i różne aspekty funkcjonowania w wieku dorosłym.

Wyniki badań wykazały istotne różnice w funkcjonowaniu między osobami żyjącymi w prawdziwych rodzinach, a pozostałymi. Przykładowo ludzie deklarujący posiadanie homoseksualnych rodziców częściej wchodzą w konflikt z prawem, częściej sięgają po narkotyki, mają myśli samobójcze, problemy z trwałością związków emocjonalnych i przodują też pod względem liczby zdrad w związkach. Osoby takie częściej też korzystają z pomocy psychologicznej.

Jeszcze bardziej szokujące są wyniki badań nad kwestiami seksualnymi. 31 proc. osób wychowanych przez matki lesbijki i 25 proc. przez ojca geja podało, że rodzice zmuszali ich do seksu. I rzecz najmocniejsza: tylko 61 proc. respondentów wychowanych przez lesbijki i 71 proc. przez gejów określiło siebie jako „całkowicie heteroseksualnych”. Oznacza to, że odpowiednio blisko 40 proc. i 30 proc. dzieci wychowywanych przez homorodziców określa się jako homo- lub biseksualiści. Innymi słowy, średnio co trzecie dziecko wychowane przez pary homoseksualne, „zaraziło się” homoseksualizmem.

Raport Regnerusa w języku polskim został opublikowany w wydawanym przy UKSW Kwartalniku Naukowym „Fides et Ratio”. Jest dostępny pod adresem http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/14-06Regnerus.pdf.