Ks. Woźny będzie błogosławionym?

PAP |

publikacja 25.01.2014 13:57

W sobotę w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Aleksandra Woźnego. Uroczystości oraz Mszy św. przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Ks. Woźny będzie błogosławionym? Radomil / CC 3.0 Kościół św. Jana Kantego w Poznaniu - tu ks. Woźny przez wiele lat był proboszczem.

W trakcie pierwszej sesji procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym nastąpiło zaprzysiężenie trybunału, który poprowadzi proces, oraz wręczenie dekretów nominacyjnych.

Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. dr Wojciech Mueller podkreślił podczas uroczystości, że w osobistym dążeniu do świętości ks. Aleksandra Woźnego ogromne znaczenie miało sprawowanie Eucharystii, która była ośrodkiem i centrum jego życia.

Jak dodał, szczególnie bliska księdzu była jego pobożność maryjna, którą ukazywał poprzez oddanie się Matce Bożej na wzór dziecka. "Był dobrym pasterzem powierzonej mu przez Chrystusa owczarni, a parafianie są do dziś przekonani, że mieli świętego proboszcza" - powiedział ks. Mueller.

Podczas sesji delegat biskupa, promotor sprawiedliwości, notariusz, postulator procesu beatyfikacyjnego oraz arcybiskup złożyli publiczną przysięgę, w której potwierdzili, że powierzone im zadania wykonają zgodnie z sumieniem, zachowując jednocześnie tajemnicę procesu.

Druga sesja procesu beatyfikacyjnego odbędzie się 7 lutego w siedzibie sądu metropolitarnego w Poznaniu.

Ks. Aleksander Woźny (1910-1983), urodził się w Uzarzewie, w 1933 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1940 roku został aresztowany i trafił do obozu w Dachau, z którego został uwolniony w 1945 roku. W tym samym roku biskup powierzył mu stworzenie zniszczonej parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, której został proboszczem.

W 1946 roku budynek parafii, który znalazł się w poniemieckim budynku restauracyjnym został poświęcony, a w 1971 roku rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem planu nowego kościoła. W 1978 roku rozpoczęły się prace budowlane. W 1983 roku ks. Woźny koncelebrował z Janem Pawłem II Mszę św. na Łęgach Dębińskich w Poznaniu.

Ks. Woźny zmarł po długiej chorobie 21 sierpnia 1983 roku.