Kampania w na rzecz wolnej niedzieli i godnych warunków pracy

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 23.01.2014 23:00

Europejski Sojusz na rzecz Wolnej Niedzieli zaapelował o ochronę w prawodawstwie Unii Europejskiej godnych warunków pracy i wolnych niedzieli. Zorganizowana w Parlamencie Europejskim konferencja rozpoczęła kampanię na rzecz niedzieli jako wspólnego cotygodniowego dnia wolnego od pracy.

21 stycznia 2014 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana przez europosłów Evelyn Regner (S&D) i Thomasa Manna (EPP), członków Europejskiego Sojuszu na rzecz Wolnej Niedzieli. Podczas konferencji, która zgromadziła 120 uczestników, Sojusz oficjalnie rozpoczął kampanię w obronie godnych warunków pracy oraz niedzieli jako wspólnego dnia wolnego od pracy. Kampania ta, poprzedzająca wybory do Parlamentu Europejskiego, ma na celu pozyskanie deklaracji zaangażowania się w obronie wspólnego dnia cotygodniowego odpoczynku oraz stworzenia takich ram prawnych, które zapewniałyby organizację pracy w oparciu o zasady godnej pracy.

Tekst deklaracji trafnie diagnozuje aktualną sytuację w Europie: „Niedziela wolna od pracy i dobra organizacja pracy mają ogromne znaczenie dla obywateli oraz pracowników w całej Europie i niekoniecznie muszą być sprzeczne z ekonomiczną konkurencyjnością. Szczególnie obecnie, w dobie kryzysu społeczno-gospodarczego, przyjęcie przepisów umożliwiających przedłużanie godzin pracy na późne wieczory, noce, święta i niedziele ma bezpośredni wpływ na organizację pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Konkurencyjność potrzebuje innowacji, innowacja wymaga kreatywności, a kreatywność odpoczynku!”.

Europosłowie, w tym Konrad Szymański z Polski, i kandydaci na to stanowisko, podpisując deklarację zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie odnośne przepisy UE zarówno szanowały, jak i promowały ochronę wspólnego dnia cotygodniowego odpoczynku dla wszystkich obywateli UE, którym zasadniczo będzie niedziela, w celu ochrony zdrowia pracowników i lepszej równowagi między życiem rodzinnym i prywatnym a pracą. Warunki pracy odgrywają zasadniczą rolę w stymulowaniu tworzenia nowych miejsc pracy i konkurencyjności gospodarczej, a co za tym idzie, w przezwyciężeniu obecnego kryzysu w Europie. Godne warunki pracy i wolna niedziela powinny być filarem europejskiego modelu gospodarczego i społecznego.