Chrześcijaństwo wspiera rozwój kobiet

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 05.01.2014 23:45

Gdy uboga Hinduska przyjmie chrześcijaństwo, wzrasta prawdopodobieństwo, że poprawi się jej sytuacja życiowa.

Chrześcijaństwo wspiera rozwój kobiet Pablo Nicolás Taibi Cicare / CC 2.0 Indie

Wynika to z badań, jakie wśród indyjskich kobiet żyjących w slumsach prowadziła Rebecca Samuel Shah z amerykańskiego uniwersytetu Georgetown. „Konwersja rzeczywiście pomaga uruchomić w kobiecie proces pozytywnych zmian – podkreśla badaczka. – Zaczyna się lepiej czuć, należy do aktywnej wspólnoty religijnej, więcej pracuje i więcej zarabia. To sprawia, że zaczyna oszczędzać, planować i inwestować z myślą o przyszłości”.

Pierwszą prawidłowością, jaką zauważyła Rebecca Shah, jest to, że konwertytki znacznie częściej niż inne kobiety korzystają z mikrokredytów i to z sukcesem. Chrześcijanki częściej też niż hinduistki czy muzułmanki zgłaszają przypadki przemocy, szukają pomocy i wsparcia. Badaczka podkreśla, że uzyskała te wyniki przypadkowo, bo konwertytki nie były jej główną grupą badawczą. Zapewnia jednak, że wobec tak ciekawych wniosków podejmie w przyszłości szczegółowe badania wśród kobiet nawróconych na chrześcijaństwo.