Franciszek: Niech chrześcijanie niosą miłość i nadzieję

KAI |

publikacja 25.11.2013 15:51

Wiara jest istotą doświadczenia chrześcijanina, który jest powołany do dawania świadectwa każdemu, kto nie otrzymał tego daru i potrzebuje nadziei - powiedział papież Franciszek podczas audiencji dla około 300 wolontariuszy, którzy posługiwali podczas zakończonego Roku Wiary. Współpracowali oni z Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Franciszek: Niech chrześcijanie niosą miłość i nadzieję MAURIZIO BRAMBATTI /PAP/EPA Wiara jest istotą doświadczenia chrześcijanina, który jest powołany do dawania świadectwa każdemu, kto nie otrzymał tego daru i potrzebuje nadziei - powiedział papież Franciszek

Ojciec Święty przypomniał, że obok szeroko poruszanego w mediach ubóstwa związanego z przeżywanym dziś kryzysem, istnieje także najgłębsza bieda - ubóstwo wiary. Zauważył, że cenna posługa pełniona w okresie minionego roku pozwoliła wolontariuszom uczyć się otwierania na spotkanie z innymi ludźmi, zwłaszcza doświadczającymi ubóstwa wiary i nadziei. Zaznaczył, iż jest to ważne i niezbędne, zwłaszcza otwarcie na osoby najuboższe w wiarę i nadzieję. Jest bowiem wiele osób, które potrzebują właśnie ludzkiego gestu, uśmiechu, słowa prawdziwego, świadectwa, poprzez które można pojąć bliskość Jezusa Chrystusa. "Niech nikomu nie zabraknie tego znaku miłości i serdeczności rodzącego się z wiary" - zaapelował papież Franciszek.

Papież wskazał, że zakończenie Roku Wiary jest dobrą okazją, by wielbić Boga za wiele inicjatyw duszpasterskich, za rozbudzoną w minionych miesiącach intensywność duchową i zapał apostolski, zarówno w Rzymie jak i na całym świecie. Podkreślił, że zarówno on sam jak i wolontariusze są "świadkami, iż wiara w Chrystusa jest w stanie rozpalić serca i stać się naprawdę siłą napędową nowej ewangelizacji". Zaznaczył, że dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są wspólnoty chrześcijańskie angażujące się w odważne apostolstwo, docierające do ludzi w ich środowiskach, nawet tych najtrudniejszych, dając świadectwo wiary w Jezusa.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie wiary, jako zasadniczego bodźca wszystkich działań chrześcijan, w rodzinie, w pracy, w parafii, z przyjaciółmi, w różnych środowiskach społecznych. Tę mocną wiarę widzimy przede wszystkim w chwilach trudności i próby, kiedy chrześcijanin powierza się Bogu. "Właśnie w sytuacjach cierpienia, jeśli pokornie powierzamy się Bogu, możemy dać dobre świadectwo" - stwierdził papież Franciszek.