Węgry: Nowe porozumienie w sprawie finansów kościelnych

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 22.10.2013 20:32

Stolica Apostolska podpisała z Węgrami porozumienie w sprawie finansowania Kościoła w tym kraju.

Gmach węgierskiego parlamentu Henryk Przondziono /GN Gmach węgierskiego parlamentu
Porozumienie związane jest ze zmianami prawnymi dotyczącymi związków wyznaniowych, które wprowadzono na Węgrzech w 2011 r

Modyfikuje ono poprzednią umowę z 1997 r., która dotyczyła kościelnej działalności w służbie publicznej, w sprawach ściśle religijnych oraz majątkowych. Odnośny akt podpisano dziś 22 października w siedzibie parlamentu w Budapeszcie z udziałem delegacji obu stron.

Porozumienie związane jest ze zmianami prawnymi dotyczącymi związków wyznaniowych, które wprowadzono na Węgrzech w 2011 r. Dokument reguluje niektóre aspekty finansowania nauczania religii w szkołach, katolickich instytucji edukacyjnych wyższego szczebla, renowacji i pieczy w odniesieniu do zabytków i dzieł sztuki będących w posiadaniu podmiotów kościelnych, a także przeznaczenia części podatków na rzecz Kościoła katolickiego oraz dochodów z użytkowania dawnych nieruchomości kościelnych nie wymienionych w suplemencie do umowy z 1997 r. Porozumienie zawierające siedem artykułów i trzy załączniki wejdzie w życie wraz z wymianą dokumentów ratyfikacyjnych.