Watykańskie finanse pod kontrolą

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 09.10.2013 23:45

W Państwie Watykańskim wprowadzono nową ustawę nr XVIII, dotyczącą przejrzystości, informacji i kontroli w kwestiach finansowych.

Watykan HENRYK PRZONDZIONO /GN Watykan

Ten szczegółowo opracowany dokument prawny przyjęła 8 października Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego. Zawiera on normy już obowiązujące w Watykanie, bo wprowadzone w trybie natychmiastowym 8 sierpnia b.r. dekretem przewodniczącego Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Wydał go on równocześnie z publikacją listu apostolskiego Papieża Franciszka „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia”.

Obecnie normy te wchodzą definitywnie w watykańskie prawodawstwo państwowe. Jest to kolejny krok w rozpoczętym już za pontyfikatu Benedykta XVI wzmacnianiu wewnętrznego systemu zapobiegania takim przestępstwom, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Według wspomnianego dokumentu papieskiego sprzed dwóch miesięcy przepisy Państwa Watykańskiego o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy rozciągają się też na wszystkie instytucje związane ze Stolicą Apostolską.