Abp Welby cytuje Papieża Franciszka

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 07.07.2013 22:13

Lider wspólnoty anglikańskiej posłużył się nauczaniem Papieża Franciszka, by wskazać kierunek, w jakim ma pójść Kościół anglikański.

Abp Welby cytuje Papieża Franciszka Meegee2 / CC-SA 3.0 Abp Canterbury Justin Welby

W oficjalnym przemówieniu na synodzie generalnym anglikanów podkreślił: „musimy być Kościołem ubogim dla ubogich, niezależnie od tego, gdzie żyją i jaki rodzaj ubóstwa przeżywają, materialny czy duchowy”.

Stojący na czele 78 mln anglikanów abp Justin Welby podkreślił, że w obecnym czasie chrześcijanie muszą być prawdziwymi strażnikami Ewangelii, która przemienia życie jednostek, całych narodów i społeczeństw. Nawiązując do swego spotkania z Papieżem odnotował obecną w tym pontyfikacie „nową energię w dialogu ekumenicznym”, którą nazwał odczuwalnym głodem widzialnej jedności. W tym kontekście nawiązał do trudnej kwestii święcenia kobiet na biskupów, co wciąż dzieli Kościół. W tym kontekście wskazał na konieczność zacieśniania dialogu, który będzie prowadził do tworzenia klimatu wzajemnego zrozumienia i zaufania, a nie do kolejnych podziałów i nienawiści.