Filozofia dla (udanego) życia

Joanna M. Kociszewska

publikacja 01.07.2013 12:07

Przeżyli razem już 65 lat. Jak to się robi, by nie próbować zmienić drugiego człowieka, ale zaakceptować go takim, jaki jest? Jak nie rywalizować?

Filozofia dla (udanego) życia Edycja Świętego Pawła Andrzej Połtawski: Filozofia dla życia. Rozmawiają Krzysztof Ziemiec i Marek Maciejczak.

Andrzej Półtawski nie jest osobą znaną, nawet w kręgach katolickich. Niektórzy może tylko skojarzą jego nazwisko z Wandą Półtawską, niestrudzenie działającą w obronie życia i godności człowieka, przyjaciółką Karola Wojtyły. Andrzej Połtawski, jej mąż…

Profesor Andrzej Półtawski. Filozof, przez wiele lat kierownik Katedry Poznania na ATK (obecnie UKSW). Człowiek wielkiej mądrości. Czy nie przeszkadzało mu pozostawanie w cieniu? „Ona ma swoją działalność skierowaną bardziej na świat, a ja mam swoją działalność – bardziej na komputer” – mówi, pytany o dominację kobiety w ich związku. – „Nie mam tego odczucia, że żona dominuje nade mną.”

Nawet z tego wywiadu-rzeki widać, jak różne mają temperamenty. Jak wyglądało ich życie? Jak dzielili się obowiązkami? Jak widzieli swoje role? Jak się uzupełniali (i nadal uzupełniają?) Przeżyli razem już 65 lat. Jak to się robi, by nie próbować zmienić drugiego człowieka, ale zaakceptować go takim, jaki jest? Jak nie rywalizować?

Filozofia dla udanego życia. Polecam.

Andrzej Połtawski: Filozofia dla życia. Rozmawiają Krzysztof Ziemiec i Marek Maciejczak. Edycja Świętego Pawła 2013.