Rodzina się liczy

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 16.05.2013 23:15

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, które tworzą byli stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zorganizowało na Uniwersytecie Warszawskim sympozjum naukowe zatytułowane „Rodzina się liczy”.

Rodzina się liczy   Roman Koszowski /GN Rodzina się liczy
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło podkreśliła, że rodzina jest dla młodych ludzi niezmiernie ważna, stąd pomysł na tematykę sympozjum. „Chcemy mieć rodzinę, chcemy mieć relację małżeńską i potem decydować się na wychowywanie dzieci, ale są różne sytuacje, różne trudności i wcale nie jest łatwo się na to zdecydować – powiedziała Katarzyna Puchacz. – Są też jednak wśród nas tacy, którzy mimo wszystko decydują się na założenie rodziny. Chcieliśmy się tym podzielić, chcieliśmy powiedzieć, w imieniu właśnie ludzi młodych, że rodzina dla młodych jest ważna” – dodała prezes stowarzyszenia.

Podczas sympozjum zaprezentowano wstępne wyniki badania „Niewykorzystany potencjał polskich rodzin”. Wynika z niego, że kłopoty finansowe, brak możliwości powrotu na rynek pracy, utrudniony dostęp do opieki medycznej oraz żłobków i przedszkoli – to główne problemy, z jakimi zmagają się polskie rodziny.