Prosto z Watykanu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 15.05.2013 20:30

15 maja. Informacje i audycja wieczorna Radia Watykańskiego

Prosto z Watykanu

Audiencja ogólna: chrześcijanie powinni codziennie modlić się do Ducha Świętego, bo to On otwiera nas na Jezusa.

Poranna Msza z Papieżem: pasterzom grozi pokusa bogactw i próżności, dlatego trzeba się za nich modlić.

Watykan na forum ONZ: zwalczać fałszywe teorie terrorystów powołujących się na religię; nie można przemilczać terroryzmu w Afryce,

W magazynie wieczornym aktualności oraz „Spór o małżeństwo” – rozmowa ks. Leszka Gęsiaka SJ z bp. Tadeuszem Pieronkiem i Janem Olbrychtem.