O. Tomziński wspomina M. Okońską

KAI |

publikacja 07.05.2013 17:06

"Maria Okońska była inicjatorką ogłoszenia Maryi Matką Kościoła".

O. Tomziński wspomina M. Okońską Józef Wolny /GN O. Jerzy Tomziński

- Warto wiedzieć, że nadanie Maryi tytułu Matki Kościoła było inicjatywą Marii Okońskiej, którą podjął prymas Wyszyński i episkopat - ujawnił paulin o. Jerzy Tomziński wspominając w rozmowie z KAI zmarłą 6 maja założycielkę Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Matką Kościoła ogłosił Maryję papież Paweł VI 21 listopada 1964 r. na wniosek episkopatu Polski.

- Marię Okońską spotkałem pierwszy raz na Jasnej Górze w 1945 r., kiedy „Ósemki” przybyły do nas po Powstaniu Warszawskim. Wtedy, w 1945 r., witałem ją masłem, a dzisiaj pożegnałem przy trumnie w kaplicy Matki Bożej. Tak moje życie zatoczyło wielkie koło - mówi świadek życia Prymasa Tysiąclecia.

Wspominając pierwsze spotkanie z Marią Okońską na Jasnej Górze o. Tomziński podkreśla, że „wszystko zaczęło się od rozmowy z Marią o Matce Bożej”.

Kiedy prymas Wyszyński był więziony, Maria Okońska przybyła na Jasną Górę. Tutaj modliła się za prymasa. Wtedy też wiele rozmawialiśmy o Ślubach Jasnogórskich. Potem też spotykaliśmy się w Komańczy - wspomina były generał zakonu ojców paulinów.

- Maria Okońska była największą apostołką Matki Bożej Jasnogórskiej. Jej również obecność przy kard. Wyszyńskim była niezwykle ważna - dodaje o. Tomziński, podkreślając, że „była wierna prymasowi”.

- Dwa dni przed jej śmiercią rozmawiałem z nią telefonicznie. Prosiła, bym był świętym zakonnikiem. Dzisiaj kard. Wyszyński i Marysia spotkali się w niebie - zakończył wyraźnie wzruszony o. Tomziński.

O. Jerzy Tomziński urodził się 24 listopada 1918 r. w miejscowości Przystajń k. Częstochowy. Wstąpił do Zakonu Paulinów 5 sierpnia 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 kwietnia 1944 r. na Jasnej Górze z rąk bp. Teodora Kubiny. Ukończył studia z filozofii i teologii w Krakowie i Częstochowie, następnie studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum” w Rzymie uzyskując w 1962 r. tytuł doktor prawa kanonicznego. Przez wiele lat był współredaktorem Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, miesięcznika „Jasna Góra”, korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej i pallotyńskiego miesięcznika „Miejsca Święte”. W latach 1945-1948 był kustoszem sanktuarium jasnogórskiego, a w latach 1952-57 został wybrany na kolejne dwie kadencje przeorem Jasnej Góry. We współpracy z ówczesnym generałem Zakonu o. Alojzym Wrzalikiem utrzymywał ścisły kontakt z więzionym Prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim.

Za przeorstwa o. Tomzińskiego, 26 sierpnia 1956 r. miały miejsce Jasnogórskie Śluby Narodu z udziałem milionowej rzeszy pielgrzymów. W latach 1957-63 o. Jerzy reprezentował Zakon Paulinów jako prokurator przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

W latach 1963-75 pełnił urząd generała Zakonu Paulinów. Na zaproszenie papieża Pawła VI, jako generał paulinów, uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. W latach 1963-1993 o. Tomziński był członkiem Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Przygotowywał centralne uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze, połączone z aktem oddania w Macierzyńską Niewolę Maryi za wolność Kościoła.