Święto Kościoła bliskiego młodym

„Powrót do chrześcijańskich korzeni buduje tożsamość młodych” – mówi kard. Stanisław Ryłko odpowiedzialny z ramienia Stolicy Apostolskiej za organizację Światowych Dni Młodzieży. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim, że Europejczycy potrzebują odkrycia swych chrześcijańskich korzeni. Zauważa zarazem, że „Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie będzie świętem młodości Kościoła. Kościoła, który jest bliski młodym, widzi i rozumie ich problemy oraz pragnie im służyć”.

- Kierowana przez Księdza Kardynała Rada odpowiada za przygotowanie Dni Młodzieży, czy jest to duży wysiłek?

Kard. Stanisław Ryłko: Każdy ŚDM wymaga duszpasterskiego przygotowania, w przeciwnym razie rodzi się ryzyko powierzchowności i płycizny, przysłowiowego słomianego ognia, który szybko gaśnie nie pozostawiając w życiu młodych żadnych śladów. I tutaj muszę stwierdzić, że ta świadomość potrzeby wymiaru duszpasterskiego ŚDM bardzo się w ostatnich latach pogłębiła. Benedykt XVI ciągle podkreśla, iż każdy ŚDM winien być nowym początkiem zaangażowania Kościoła na rzecz młodego pokolenia. W tej dziedzinie dobry przykład daje nam Kościół w Polsce, który duszpasterstwu młodych poświęca wiele uwagi. Pod kierunkiem bp. Henryka Tomasika, wspomaganego przez ks. Grzegorza Suchodolskiego, działa specjalna komisja episkopatu, która koordynuje na płaszczyźnie krajowej prace w tej dziedzinie: organizuje spotkania, publikuje pomoce duszpasterskie... A owoce tych działań są widoczne: z Polski na ŚDM w Madrycie wyjedzie około 13 tys. młodych ludzi, a w tym ponad tysiąc wolontariuszy, którzy będą służyć swym rówieśnikom wieloraką pomocą. To bardzo dobry znak! Polskim duszpasterzom młodzieży przesyłam przy tej okazji moje osobiste gratulacje...

- Jak bardzo aktualny dla młodzieży jest temat najbliższego spotkania w Madrycie: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”?

Kard. Stanisław Ryłko: Temat wzięty z Listu św. Pawła do Kolosan jest dzisiaj niezmiernie aktualny. Mówi on o korzeniach, o budowaniu, o fundamencie... Każe postawić sobie pytanie: jak buduję dom własnego życia? Współczesny świat przeżywa dzisiaj głęboki kryzys. Szerzący się relatywizm rodzi pustkę w dziedzinie wartości, sensu, prawdy. Brak trwałych i pewnych punktów odniesienia – wszystko jest płynne. W konsekwencji rośnie liczba ludzi wykorzenionych, ludzi, którzy zagubili gdzieś po drodze fundamenty własnej egzystencji. Obecny ŚDM chce być mocnym i jasnym przesłaniem skierowanym do młodych: fundament niezbędny do budowania domu własnego życia istnieje, a jest nim żywa osoba Jezusa Chrystusa! Tylko w Nim może człowiek znaleźć odpowiedź na najgłębsze pytania, niepokoje i pragnienia swego serca. Każdy ŚDM to moment ponownego wyboru Chrystusa jako Przyjaciela i Przewodnika. Benedykt XVI zapewnia młodych: nie ma nic ważniejszego i nic piękniejszego jak spotkać w życiu Chrystusa i z nim się zaprzyjaźnić! A kto przyjmie Chrystusa nie traci nic, a zyskuje wszystko.

- Co będzie cechą wyróżniającą madryckie spotkanie?

Kard. Stanisław Ryłko: Benedykt XVI podąża wiernie szlakiem wytyczonym przez swego poprzednika, bł. Jana Pawła II, założyciela ŚDM w Kościele. Widzi w ŚDM wielki dar dla Kościoła naszych czasów, który otworzył nową kartę dialogu z młodym pokoleniem. ŚDM to bezcenne narzędzie ewangelizacji młodego pokolenia...

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5