Dwunastu kanoników

Wprowadzenie nowych kanoników warmińskiej kapituły katedralnej we Fromborku.

W katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku odbyła się uroczystość instalacji nowych kanoników i prepozyta warmińskiej kapituły katedralnej. Uroczystościom przewodniczył abp Wojciech Ziemba. Metropolita warmiński wprowadził nowego prepozyta, ks. Andrzeja Lesińskiego, do stali, wygłaszając aklamację, na mocy której objął on ten urząd. – Zaświadczam o zgodnym z prawem objęciu tego miejsca w stali kapituły – wygłosił ks. Lesiński. Następnie, jako nowy prepozyt, ks. Lesiński wprowadził w urząd nowych kanoników – trzech gremialnych (ks. Paweł Rabczyński, ks. Lucjan Świto, ks. Jacek Wojtkowski) i jednego honorowego (ks. Tadeusz Marcinkowski). Przybliżył również sylwetki nowych kanoników.

– Kapituła, można powiedzieć, jest senatem biskupa diecezjalnego. W przeszłości miała ogromne znaczenie dlatego, że współrządziła diecezją, była współgospodarzem. Obecnie głównie spełnia funkcje liturgiczne. Oczywiście i obecnie biskupi zasięgają rady w najważniejszych sprawach, w zarządzie diecezją. Dzisiejsza uroczystość o tyle jest ważna, że wszystkie miejsca rzeczywiste w kapitule zostały wypełnione. Obecnie kapituła fromborska liczy dwunastu kanoników. Przez wieki tak było, jest tak i dzisiaj – mówi nowy prepozyt kapituły ks. Andrzej Lesiński.

Na uroczystości obecni byli liczni goście, w tym marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, starosta braniewski Krzysztof Kowalski, burmistrz Fromborka Małgorzata Wrońska i przedstawiciele rady parafialnej. Po instalacji kanoników składali życzenia nowemu prepozytowi oraz nowym kanonikom. – Uczestniczymy dziś w wyjątkowych uroczystościach wprowadzenia nowych kanoników warmińskiej kapituły katedralnej. Dzieje się to w miejscu wyjątkowym, na wzgórzu katedralnym we Fromborku. Nowo mianowanym kanonikom i prepozytowi składam gratulacje i życzę „Szczęść Boże”, jednocześnie deklarując pełną współpracę samorządu województwa – mówił marszałek Jacek Protas.

Ks. Paweł Rabczyński urodził się w 1973 r. w Nidzicy. Absolwent WSD „Hosianum”. Święcenia przyjął w 1997 r. W latach 1999–2003 odbył studia z teologii fundamentalnej na KUL, uwieńczone doktoratem. Od 2011 r. rektor WSD „Hosianum”. 31 sierpnia 2012 r. mianowany kanonikiem honorowym warmińskiej kapituły katedralnej.

Ks. Lucjan Świto urodził się w 1969 r. Absolwent WSD „Hosianum”. Święcenia przyjął w 1994 r. W latach 1995–1998 odbywał studia na wydziale prawa kanonicznego Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego. W grudniu 2001 r. uzyskał tytuł doktora, a w 2011 r. doktora habilitowanego w zakresie prawa kanonicznego. Obecnie piastuje funkcję oficjała Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej. Od 2012 r. profesor nadzwyczajny i kierownik Wydziału Prawa Kanonicznego UWM w Olsztynie. W 2012 r. mianowany kanonikiem honorowym.

Ks. Jacek Wojtkowski urodził się w 1969 r. Absolwent WSD „Hosianum”. Święcenia przyjął w 1994 r. Po studiach specjalistycznych w 2001 r. obronił doktorat. Pracował w kurii jako notariusz kancelarii kurii, a od 2006 r. jako archidiecezjalny konserwator zabytków. Od 2009 r. dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej. Od 2012 r. proboszcz parafii katedralnej we Fromborku. W 2012 r. mianowany kanonikiem honorowym.

Ks. Tadeusz Marcinkowski urodził się w 1969 r. Absolwent WSD „Hosianum”. Święcenia przyjął w 1995 r. W latach 1998–2004 przebywał na studiach na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończonych obroną pracy doktorskiej z teologii duchowości. Od 2011 r. proboszcz parafii św. Anny w Olsztynie. Od 2013 r. pełni urząd kanclerza i rzecznika prasowego kurii archidiecezji warmińskiej.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8