Światowy Dzień Misyjny

Reklama

Po raz pierwszy Światowy Dzień Misyjny był obchodzony 78 lat temu. Działalność misyjna Kościoła znajdowała się od ponad stu lat w trudnym położeniu. Na początku XIX wieku posłudze misyjnej na wszystkich kontynentach oddawało się zaledwie 300 misjonarzy. Wszelkie inicjatywy Stolicy Apostolskiej ograniczał klimat antyklerykalizmu, rodzącego się liberalizmu i komunizmu.
Odnowa misyjna rozpoczęła się we Francji, zapoczątkowana założeniem w 1822 roku z inicjatywy młodej Pauliny Jaricot Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W 1843 roku w Nancy powstało Dzieło Misyjne Dzieci, a w 1889 w Caen Dzieło Św. Piotra Apostoła.
Zaczęły pojawiać się pierwsze encykliki misyjne: papież Grzegorz XVI w dniu 15 sierpnia 1840 roku wydał encyklikę Prope nostis w celu ożywienia rozkrzewiania wiary na wszystkich kontynentach świata. Zwrócił on uwagę na rolę Dzieła Rozkrzewiania Wiary z Lyonu w tych przedsięwzięciach. Papież Leon XIII w dniu 13 grudnia 1880 roku ogłosił encyklikę Sancta Dei civitas, podkreślając głęboko potrzebę współpracy misyjnej wszystkich wiernych przez modlitwę i jałmużnę.
Dzięki tym działaniom, w duchu modlitwy i ofiary od połowy XIX wieku ożywiła się działalność misyjna Kościoła, zwłaszcza instytutów misyjnych, zakładanych m.in. przez kardynała Lavigerie, bpa Marion de Brasillac, o.J.Libermann, bpa D.Comboni, bpa E.de Mazenode. Zaczął rodzić się duch uniwersalnej odpowiedzialności i współpracy misyjnej wśród wiernych.
Na początku XX wieku papież Pius X brewem In Apostolicum Sublecti Munus, z dnia 25 marca 1904 roku, ogłosił św. Franciszka Ksawerego patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
Wkrótce, po zakończeniu I wojny światowej, Benedykt XV ogłosił w dniu 30 listopada 1919 roku list apostolski Maximum illud, dzięki któremu na nowo ukierunkował misyjne wysiłki Kościoła.
Wielkim orędownikiem sprawy misyjnej w swojej diecezji był kardynał Achille Ratti. Już jako Pius XI w motu proprio Romanorum Pontificum w 1922 roku podniósł do godności papieskiej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło Misyjne Dzieci oraz Dzieło Św. Piotra Apostoła. W 1926 roku wydał encyklikę Rerum Ecclesiae, w której ukazał wagę działalności misyjnej Kościoła. Papież potwierdził naglącą potrzebę i ważność zamierzeń misyjnych, jak również konieczność uznania rodzimych Kościołów.

W kontekście takiego zainteresowania się misjami, z inicjatywy Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, powstała idea utworzenia Światowego Dnia Rozkrzewiania Wiary. Reskrypt Kongregacji ds. Rytów, podpisany przez prefekta kardynała Vicco w dniu 14 kwietnia 1926 roku, był aktem fundacyjnym Światowego Dnia Misji, zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, która przypada na przedostatnią niedzielę października. Wydanie tego dokumentu przez Kongregację ds. Rytów świadczy przede wszystkim o duchowym charakterze tego Dnia. Jednocześnie określono jego pięć najważniejszych celów:
- potrzeba gorącej modlitwy o rozwój królestwa Chrystusa na świecie,
- troska o zrozumienie przez wiernych potrzeb misyjnych,
- ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych,
- możliwość lepszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary,
- konieczność ofiar materialnych na rzecz misji.
Rok później, za aprobatą papieża Piusa XI reskryptem Kongregacji ds. Rytów, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, na równi ze św. Franciszkiem Ksawerym, została ogłoszona Patronką całego dzieła misyjnego Kościoła.

Od 1926 roku w związku ze światowym Dniem Misyjnym wydawane są papieskie orędzia misyjne. Na początku nie ukazywały się one corocznie. Dopiero od początku pontyfikatu Pawła VI w roku 1963 ogłaszane są one jako osobiste papieskie orędzia misyjne.
Na pierwszym miejscu w orędziach jest mowa o działalności misyjnej Kościoła, ponieważ wszystkie ludy mają prawo usłyszeć Ewangelię.
Soborowy dekret o działalności misyjnej Kościoła, Ad Gentes Divinitus (ogłoszenie - 7 grudnia 1965r.), wskazuje kierunki nowym inicjatywom misyjnym. Wszystkie tematy papieskich orędzi, różne każdego roku, mogłyby się złożyć na praktyczny i aktualny podręcznik misjologii, dzięki któremu można zrozumieć, czym jest dzieło misyjne Kościoła.
Z kolei orędzie przypomina wiernym wielorakie znaczenie Papieskich Dzieł Misyjnych, konieczność ich propagowania, gdyż są one głównym instrumentem, którym dysponuje papież i biskupi we współpracy misyjnej Ludu Bożego, zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym.
Praktycznie Stolica Apostolska ogłasza na każdy miesiąc papieskie intencje o działalności misyjnej Kościoła. W tej intencji wierni powinni się modlić, przedłużając stan misyjnego zaangażowania poza Niedzielę Misyjną. Komentarz do comiesięcznych intencji jest dostępny w dwumiesięczniku Papieskie Intencje Misyjne oraz w innych czasopismach misyjnych jak Misjonarz, Misyjne Drogi i inne.

Opr. na podstawie: http://www.diecezja.tarnow.pl/misje/podstrony/art-12.htm
http://www.joannab.alleluja.pl/tekst.php?numer=14490


Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes Divinitus :.
Rerum Ecclesiae (jęz. angielski) :.
Sancta Dei civitas :.
Maximum illud :.


Światowy Dzień Misyjny 2006r. :.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9